Kolektory danych

Kolektory danych

Kolektory danych, są to rozbudowane, przenośne czytniki danych umożliwiające gromadzenie danych w pamięci czytnika, dalsze ich przetwarzanie oraz transmisję.
Najpopularniejszymi kolektorami na naszym rynku są kolektory wyposażone w czytnik kodów kreskowych umożliwiające transmisję danych za pomocą portów dokujących, portów IrDA, BT.

Możemy tutaj wprowadzić podział na dwa podstawowe typy kolektorów danych. Kolektory batchowe, umożliwiające zbieranie danych i proste zarządzanie nimi. Dane z powyższych kolektorów są przesyłane po umieszczeniu kolektora w porcie dokującym, za pomocą doczepianego kabla USB lub RS232,  portu IrDA, portu BT.

Taki sposób transmisji danych predysponuje tego typu rozwiązania wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność gromadzenia dużej ilości danych, w miejscach trudno dostępnych dla tradycyjnych czytników kodów kreskowych, jak również tam, gdzie nie ma ekonomicznego uzasadnienia dla stosowania kolektorów danych połączonych on-line radiowo z systemem.

Przykładowe zastosowanie kolektorów danych:

 • inwentura
 • kontrola cen
 • identyfikacja towaru, klienta
 • przedstawiciele handlowi
 • transport
 • spedycja
 • logistyka
 • zarządzanie systemami np. produkcji, magazynowymi, itp.

Drugą grupą kolektorów danych są, kolektory radiowe mogące działać w trybie on-line. Takie rozwiązanie daje dodatkowe możliwości pracy w sieci, gdzie priorytet ma szybki dostęp do informacji gromadzonych przez różne kolektory. Dzięki wysoce rozbudowanej pamięci wyposażonej w systemy operacyjne np. C, DOS, Win CE, pozwalają stałą komunikację z serwerem, wymianę danych oraz otrzymywanie i generowanie informacji oraz poleceń dla operatorów innych kolektorów danych.

Przykładowe zastosowanie systemu z zastosowaniem kolektora danych działającego on-line:

Operator wózka widłowego, może otrzymywać na wyświetlaczu swojego kolektora danych informacje z jakiego regału, jaki rodzaj i ilość towaru ma pobrać, aby załadować na samochód przy danej rampie. Operator wózka widłowego potwierdza swoje działania odczytaniem kodu kreskowego przy wjeździe w odpowiednią alejkę, przy pobraniu palety oraz przy wjeździe na rampę. W momencie, gdy system wykryje pomyłkę operatora informuje go o tym. Jednocześnie system może rezerwować na magazynie dany towar dla danego operatora i automatycznie zdejmować ze stanu magazynowego towar wydany z magazynu.

Dzięki tak rozbudowanemu systemowi, możemy zaoszczędzić:

 • czas potrzebny do przekazania zlecenia operatorowi wózka widłowego
 • pieniądze związane z ewentualnym złym wydaniem towaru
 • problemy związane ze sprzedażą towaru, którego już nie posiadamy na magazynie.